Think and Grow Rich – Napoleon Hill

Think and Grow Rich – Napoleon Hill

Napoleon Hill arbetade i över 20 år med sitt mästerverk Think And Grow Rich. Boken släpptes 1937 och bygger på intervjuer med över 500 av dåtidens mest framgångsrika människor. Några av de mest omskrivna personerna är Henry Ford, Thomas Edison och Andrew Carnegie. Vad gjorde egentligen dessa personer så framgångsrika. I boken avslöjar Hill 13 regler som alla måste uppfyllas för att ska lyckats. Boken måste läsas i sin helhet, helst flera gånger. Till skillnad från tidigare böcker som recenserats innehåller Think and grow rich mängder med nya saker som vi bör tänka på för att nå framgång. Genom sina exempel och sitt sätt att skriva beskriver Hill svåra saker med enkla ord.limits

I boken får man lära sig hur viktigt det är med mål, skrivna mål och hur vi tänker. En positiv inställning tillsammans med skrivna mål med en plan för hur dessa ska uppnås kommer man väldigt långt med. Även denna bok är en av de bästa jag läst. Man märker att det inte är en bok som kommit till över en natt. Dessutom får man lära sig mer om vilken enastående person Napoleon Hill själv var. Vi har glömt många av dåtidens storheter, i den här boken är det åter levande och delar med sig av sin visdom. I stort sätt alla seriösa böcker om personlig utveckling har inspirerats av Think and grow rich så den är ett absolut måste om du vill lära dig mer om dig själv och om hur du blir framgångsrik i vilken business du än tar dig an.

Några av de saker Hill tar upp i boken är desire, fait och action. Lär dig ta snabba beslut och ändra dem långsamt. Förstå vikten av att komma igång och hela tiden komma framåt. På så vis kommer du för eller senare att nå dit du vill.

Posted in Böcker.

One Comment

  1. Jag har inte bestämt det än. Jag kommer skriva om det jag tycker är roligt. SEO är definitivt en av dessa saker. Det kommer nog komma upp lite tips med kan jag tänka mig.

    Samma sak gäller mitt företag. Det finns så många saker som man lär sig när man startar eget så det finns mycket att skriva om.

Leave a Reply

Your email address will not be published.