The Obstacle is the way

img15

Ibland snubblar man över en bok som får en att tänka lite djupare kring hur man lever sitt liv och hur man ser på saker och ting. I livet stöter man ständigt på hinder och motgångar. Det kan vara i skolan, jobbet, privatlivet, träningen eller i förhållanden. En viktig sak att komma ihåg är att alla vi stöter på motgångar och tuffa tider. Det som skiljer sig mellan person och person är hur man ser på och hanterar dessa motgångar.

Den senaste boken jag läste handlade om just motgångar och hur man ska handskas med sådana. Författaren som heter Ryan Holiday är en entreprenör och författare som skrivit böcker om många olika ämnen och artiklar för tidningar som Forbes, The Huffington Post och New York Observer. Det är hans tredje bok som jag gett mig på och den heter The Obstacle is the way. Boken handlar om, vilket titeln avslöjar, att det är hindret som är själva vägen för det är alla hinder vi stöter på som slutligen definierar oss. Kort sagt så ger boken ett perspektiv där man bör anamma hinder och motgångar och utnyttja dessa istället för att ge upp eller bli frustrerad.Författaren lyckas att dels berätta om hinder från sitt och andras liv men även hur han överkommit dessa hinder. Boken är full med intressanta historier och anekdoter som breddar ens perspektiv.

Även om boken ofta hittat sin väg till entreprenörer har den en rent filosofisk grund. Tankarna som presenteras i boken är tankar som kan hänföras till stoicismen och framför allt Marcus Aurelius. Stoicism som förenklat handlar om att kunna självbehärska sig och finna ett inre sinneslugn tillåter dig enligt boken att se på motgångar på ett helt nytt sätt. The Obstacle is the Way passar både människor som redan stött på stoicismen och totala nybörjare. 

Personligen kunde identifiera tre olika generella lärdomar från boken om hur man bör tackla ett problem vilka även filosofen och romerska kejsaren Marcus Aurelius försöker förmedla:

Ändra min egna uppfattning kring problemet
Agera och bli inte förlamad
Öva på min egna självdisciplin

Marcus-Aurelius

Det som är intressant är att Ryan Holiday parallellt som han berättar om de grundläggande dragen i hans tänk delar med sig av sin egna livserfarenhet och gör på så sätt texten lätt att ta till sig.

För alla som vill få lite perspektiv och samtidigt kunna hantera alla hinder och problem som livet är fullt av är det här en perfekt bok.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *